Prečo si zvoliť práve naše výrobky?

  • Univerzálne a mnohonásobné použitie.
  • Použiteľné vždy a za každých poveternostných podmienok.
  • Ponúkame jedinečné terčové mechanizmy s automatickým resetom či vystavením zasiahnutej zóny po každom zásahu.
  • Črepiny z guliek môžu byť zastavované lapačmi.
  • Jednoduchá obsluha, údržba a preprava.
  • Použitá je vysoko odolná kalená oceľ o tvrdosti 500 Brinellov.
  • Po zásahu terčovej platne guľkou, táto guľka odovzdá podstatnú časť svojej kinetickej energie terču a na vlastnú plastickú deformáciu. Iba minimálna zbytková energia sa využije na odrazenie guľky od terčovej platne.  Na zaistenie riadeného odrazu sú naše terče naklonené pod uhlom tak, aby trajektória obrazu guľky smerovala do zeme a tým sa zabránilo poškodeniu terča a prípadnému zraneniu strelca. Zaisteným riadeného odrazu guľky sa predlžuje životnosť našich terčov a bezpečnosť ich používania. Avšak každý kovový terč vrátane nášho môže byť poškodený a to hlavne nesprávnym používaním. Pomocou použitia kvalitných materiálov a samotného dizajnu PATIP terčov sú tieto nežiaduce efekty minimalizované. Nedoporučujeme používať strelivo zo železným jadrom a hlavne priebojné protipancierové strelivo.
  • Ponúkame širokú škálu produktov, ktoré môžete navzájom výborne kombinovať.
  • Naše terče vydržia zásahy kalibrami všetkých krátkych či dlhých strelných zbraní s výnimkou .50 BMG a priebojného streliva.