Otázky a odpovede

 • Univerzálne a mnohonásobné použitie.
 • Použiteľné vždy a za každých poveternostných podmienok.
 • Ponúkame jedinečné terčové mechanizmy s automatickým resetom či vystavením zasiahnutej zóny po každom zásahu.
 • Črepiny z guliek môžu byť zastavované lapačmi.
 • Jednoduchá obsluha, údržba a preprava.
 • Použitá je vysoko odolná kalená oceľ o tvrdosti 500 Brinellov.
 • Po zásahu terčovej platne guľkou, táto guľka odovzdá podstatnú časť svojej kinetickej energie terču a na vlastnú plastickú deformáciu. Iba minimálna zbytková energia sa využije na odrazenie guľky od terčovej platne.  Na zaistenie riadeného odrazu sú naše terče naklonené pod uhlom tak, aby trajektória obrazu guľky smerovala do zeme a tým sa zabránilo poškodeniu terča a prípadnému zraneniu strelca. Zaisteným riadeného odrazu guľky sa predlžuje životnosť našich terčov a bezpečnosť ich používania. Avšak každý kovový terč vrátane nášho môže byť poškodený a to hlavne nesprávnym používaním. Pomocou použitia kvalitných materiálov a samotného dizajnu PATIP terčov sú tieto nežiaduce efekty minimalizované. Nedoporučujeme používať strelivo zo železným jadrom a hlavne priebojné protipancierové strelivo.
 • Ponúkame širokú škálu produktov, ktoré môžete navzájom výborne kombinovať.
 • Naše terče vydržia zásahy kalibrami všetkých krátkych či dlhých strelných zbraní s výnimkou .50 BMG a priebojného streliva.

Naša oceľ:

 • Všetky terčové platne vyrobené vo firme PATIP s.r.o. sú navrhnuté a spracované najmodernejšími technológiami, tak aby sa zabránilo akémukoľvek poškodeniu výrobku počas jeho používania. Hrúbka a kvalita materiálu je navrhnutá tak, aby nedochádzalo k plastickej deformácii či penetrácii strely do terčovej platne.
 • PATIP s.r.o. používa na výrobu terčových platní výhradne vysoko uhlíkovú kalenú oceľ o povrchovej tvrdosti 500 Brinellov. Naše terče sú preto presne tak tvrdé, ako pancier tanku alebo BVP.
 • Maše terče sú výborným doplnkom na každej modernej strelnici. Sú navrhnuté tak, aby sa dali používať pre krátke ako i dlhé guľové či brokové zbrane s výnimkou kalibru .50 BMG či striel priebojných.
 • Nami používaná kalená oceľ o tvrdosti 500 Brinellov bola testovaná a ostala nepoškodená aj po zásahoch kalibrami 223 (5.5mm NATO), 7.62X39 (AK-47 a Vz.58), 308 (7.62 x 51 NATO), .30-06, 45-70 či brokovnicou kalibru 12.

Účinky striel na platňu z kalenej ocele:

Účinky strieľ na bežnú konštrukčnú oceľ:

Zásahové platne:

Materiál:       

kalený materiál o povrchovej tvrdosti 500 Birnellov

Hrúbka materiálu:

pištoľové terče                        puškové terče

      6-8 mm                                   8 -10 mm

Rozmery:

základné rozmery terčov vychádzajú z pravidiel International Practical Shooting Confederation (IPSC) aInternational Defensive Pistol Association (IDPA). Samozrejmosťou je upravenie rozmerov podľa priania zákazníka.

Povrchová úprava:

všetky kovové terče PATIP sú v základnej ponuke upravené základnou farbou v kombinácii čierna, modrá a biela. Na vyžiadanie je možné previesť povrchovú úpravu práškovaním, poprípade podľa požiadavky  zákazníka.

Životnosť:

pre terče určené na pištoľové strelivo zo strelami olovenými, poloplášťovými či celoplášťovými je životnosť prakticky neobmedzená. Pre terče určené na puškové strelivo sa životnosť odvíja hlavne od typu použitej munície. Životnosť terčov čiastočne znižuje munícia so železným jadrom.

Stojany a pohyblivé terče:

Materiál:

Bežná konštrukčná oceľ 11373

opláštenie z kalenej ocele s povrchovou tvrdosťou 500HB  (na vyžiadanie)

Hrúbka materiálu:

sa odvíja podľa konštrukcie a typu držiaku.

Rozmery:

základné rozmery držiakov na terče vychádzajú z rozmerov terčov podľa pravidiel International Practical Shooting Confederation (IPSC) a International Defensive Pistol Association (IDPA). Samozrejmosťou je upravenie rozmerov podľa priania zákazníka.

Povrchová úprava:

všetky kovové terče PATIP sú v základnej ponuke upravené základnou farbou v kombinácii čierna, modrá a biela. Na vyžiadanie je možné previesť povrchovú úpravu práškovaním, poprípade podľa požiadavky zákazníka.

Životnosť:

všetky stojany sa považujú za spotrebný materiál, napriek tomu sú konštruované tak, aby vydržali i priami zásah z pištoľovej munície.

Každá naša zásahová terčová platňa sa vypaluje progresívnou netódou obrábania a to rezaním plazmou.

Tu môžete vzhliadnuť video z výroby.